فهرس رجالی تاریخ دمشق
66 بازدید
ناشر: مجمع احياء فرهنگ اسلامي
نقش: نویسنده
سال نشر: 1371
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی